Koło Naukowe Analizy Danych

Studenckie Kolo Naukowe działające przy Katedrach Statystyki oraz Ekonometrii i Badan Operacyjnych oraz Analizy Rynku i Badań Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Nasza misja jest propagowanie znaczenia analizy danych w praktyce gospodarczej. Organizujemy liczne szkolenia dotyczące wykorzystywania metod statystycznych i ekonometrycznych, prowadzimy własne badania ekonomiczne i marketingowe, aktywnie i z sukcesami uczestniczymy w konferencjach naukowych w kraju i zagranica.

Opiekunowie organizacji

dr hab. Artur Prędki (predkia@interia.pl)
dr Beata Osiewalska (beata.osiewalska@uek.krakow.pl)
dr Łukasz Kwiatkowski (kwiatkol@uek.krakow.pl)
prof. dr hab. Adam Sagan (sagana@uek.krakow.pl)

Kontakt:

Email:
knad.uek@gmail.com

Created by KNI UEK

Created by BlackTie.co