Koło Naukowe CSR Czytaj Sztuka Równowagi

Koło Naukowe CSR powstało na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie z inicjatywy studentów zainteresowanych społeczną odpowiedzialnością biznesu. Swoją działalność zdynamizowało w roku akademickim 2014/2015. W tym czasie zostało samodzielną organizacją studencką. 

Celem Koła Naukowego CSR jest propagowanie wiedzy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Wierzymy, że młodzi ludzie mają wpływ na kształtowanie rzeczywistości gospodarczej i to dzięki nim gospodarka może się rozwijać w sposób odpowiedzialny. Kształtujemy aktywne postawy wśród młodych ludzi i budujemy nową przyszłość w zgodzie z naszymi oczekiwaniami.

Opiekun organizacji

prof. dr hab. Janina Filek (filekj@uek.krakow.pl)

Kontakt:

Email:
kolonaukowecsr@gmail.com

Created by KNI UEK

Created by BlackTie.co