Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Organizacja studencka powstała w 2004 roku. Ideom Zrzeszenia jest pomoc studentom z niepełnosprawnością w rozwiązywaniu ich indywidualnych, codziennych problemów związanych ze studiowaniem jak również udzielanie im wszelkiej pomocy koleżeńskiej. Członkami organizacji są osoby pełnosprawne oraz niepełnosprawne, które same doświadczają trudności w studiowaniu. Chcielibyśmy swoją działalnością przyczynić się do ciągłego polepszania sytuacji studiujących na naszej uczelni osób z niepełnosprawnością. Chcielibyśmy razem z nimi wyjść z cienia, pokazać, że nie musimy być gorsi od pełnosprawnych studentów, ale że możemy tak jak i oni aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności akademickiej oraz, że jesteśmy pełnowartościowymi pracownikami. Na bieżąco śledzimy zmiany legislacyjne dotyczące osób z niepełnosprawnościami. Chętnie udzielimy informacji o stypendiach, zasiłkach obowiązujących zniżkach i prawach ON. Upowszechniamy wiedzę o problemach osób z niepełnosprawnością. Organizujemy seminaria, spotkania. Poszerzamy swoją wiedzę uczestnicząc w różnych konferencjach w całej Polsce, poświęconych zagadnieniu „niepełnosprawności”, na których odbywają się panele dyskusyjne, wygłaszane są referaty, organizowane warsztaty zajęciowe. Jest to miłe uatrakcyjnienie życia studenckiego, które wpisuje się na indywidualną ścieżkę kariery, ponadto zdobywając wiedzę i niezbędne doświadczenie. Spotykamy się wspólnie na wieczorach filmowych, organizujemy wspólne wyjścia do kina bądź teatru.

Opiekun organizacji

dr Zrzeszenie Nie Posiada (Opiekuna@gmail.com)

Kontakt:

Email:
zsn@zsn.uek.krakow.pl

Created by KNI UEK

Created by BlackTie.co